Połączenie z bazą danych `0` jest teraz nie możliwe.